תנאי שימוש – תאריך עדכון:14/07/2019 שלום וברוך הבא לאפליקציה- יישומון ואתר "suitup" (להלן: "האתר") מבית סמארט מאטצ'ינג בע"מ ח.פ. 515651453 (להלן: "החברה"). ​ השירות והאתר מסייעים בחיפוש עבודה ובגיוס עובדים בהתאם לכישורי ולדרישות המועמדים והתאמתם לדרישות המעסיקים ותנאי המשרות (להלן: "מחפשי העבודה", "מעסיקים" ו/או ביחד "משתמש" ו"משתמשים" לפי ההקשר). תנאי השימוש (להלן: "תנאי השימוש") מסדירים את היחסים בין החברה לבין כל משתמש (אדם, תאגיד או כל גוף שיעשה שימוש כלשהו באתר) העושה שימוש באתר ו/או במידע מכל סוג שהוא ו/או רשום בו ו/או שניתן להשיגו באמצעות האתר (להלן: "המשתמש" ו-״השירות״ בהתאמה). החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש למשתמש, ותנאים אלה יהיו מחייבים מרגע פרסומם באתר. לצורך תנאי שימוש אלה "החברה" יכלול גם את – מנהליה, עובדיה, בעלי מניותיה וכל אדם או גוף אחר הפועל מטעמה. כניסה לשירות ו/או שימוש בשירותים, ביישומים ו/או במידע המוצגים בו, מהווה ומבטאת הסכמה מצדך לתנאי השימוש המפורטים להלן, ובעשותך כן הנך מצהיר כי קראת את תנאי השימוש, הינך מודע ומסכים להם, ומסכים לפעול על פיהם. אם אינך מסכים לתנאי השימוש והגנת הפרטיות ו/או חלק מהם – אל תעשה שימוש באתר. תנאי השימוש מתייחסים לנשים וגברים כאחד ומנוסחים בלשון זכר למען הנוחות בלבד. האמור בלשון יחיד – אף לשון רבים במשמע, וכן להיפך. שלב ראשון - הרשמה לאתר ובניית פרופיל מקצועי אישי על מנת לעשות שימוש בשירותי האתר אין צורך בקורות חיים מוקדמים. כל שעליך לעשות הוא להירשם ולבנות פרופיל אישי מקצועי באתר. בניית הפרופיל תאפשר לנו לסייע לך בחיפוש הצעות עבודה רלוונטיות המותאמות עבורך, באמצעות האלגוריתם החכם ו/או באמצעים אחרים. לכן, על מנת למקסם את מספר המשרות המוצעות עבורך המשתמש ואת התאמתן, מומלץ כי תמלא את הפרופיל האישי באופן מלא. במסגרת הפרופיל האישי יופיעו מעת לעת שדות נוספים שניתן וכדאי למלא. תהליך ההרשמה כרוך בפרוצדורת אימות מצד האתר במסגרתו תתבקש להתחבר באמצעות הפייסבוק ויישלח אליך קוד אימות שתתבקש להזין בתוך האתר. אנו לא נפרסם בשימך בפייסבוק פרסומים כלשהם מבלי לקבל את הסכמתך המפורשת עבור הפרסום. ייתכן גם כי ניצור איתך קשר נוסף לצורך אימות. שלב שני – חיפוש דיסקרטי במאגר המשרות המותאמות המוצגות בפניך לאחר בניית הפרופיל האישי, אנו נערוך עבורך חיפוש במאגר המשרות שלנו, נסנן ונמיין את המשרות ויציג בפניך משרות. פרטיך המזהים (שימך ופרטי יצירת קשר) לא ייחשפו בפני המעסיקים, אלא לאחר שתבחר להגיש את מועמדותך למשרה או לאחר קבלת אישורך כמפורט להלן. המשרות יוצגו לך בממשק נוח, ברור וכיפי. עבור כל אחת מהמשרות תוכל לבחור האם להגיש מועמדות למשרה, האם לדחות את המשרה, או האם לשמור את המשרה ולחזור ולבחון אותה במועד מאוחר יותר (בכפוף לזמינותה). תוכל לעבור על המשרות בזמן שלך ובקצב שלך. המשרות עליהן עברת יחכו לך בעמוד ניהול המשרות האישי שלך. שלב שלישי – ניהול משרות אישי לאחר מעבר על המשרות המותאמות, מיונן, והגשת מועמדות למשרה, ניתן לבצע מעקב אחר המשרות בעמוד ניהול המשרות האישי שלך. בעמוד זה ניתן לקבל עדכון על סטטוס ההתקדמות שלך עבור משרות אליהן הגשת מועמדות. אנו מבקשים מהמעסיקים לעדכן אותנו בכל התקדמות בעניינך ומשתדלים לעדכן את סטטוס התקדמות בהתאם. בנוסף, תוכל לעיין במשרות אותן ביקשת לבחון מאוחר יותר ולהחליט האם להגיש אליהן מועמדות או לאו. ​מבצעים והטבות החברה רשאית לפרסם מעת לעת מבצעים והטבות למשתמשים בשירות. ההטבות הרלוונטיות למשתמשים בשירות בין המועדים 1.7.2019 - 1.10.2019 הינם: הטבת "מצאת דרכנו עבודה? נפתיע אותך במתנה" עו"ד שנרשמו לשירות ההשמה סוטאפ לראשונה באמצעות אפליקציית Suitup בין התאריכים 01/07/2019 - 01/10/2019, וימצאו עבודה באמצעות שירות ההשמה בתוך 6 חודשים ממועד הרשמתם לשירות יהיו זכאים לקבלת מתנה בהתאם להיצע המתנות הקיים בחברה ועל פי שיקול דעתה. הטבת "חבר מביא חבר" עו"ד שנרשמו לשירות ההשמה סוטאפ לראשונה באמצעות אפליקציית Suitup, לאחר שהופנו על ידי משתמש אחר (להלן :"חבר suitup") בין התאריכים 01/07/2019 - 01/10/2019, וימצאו עבודה באמצעות שירות ההשמה בתוך 6 חודשים ממועד הרשמתם לשירות יזכו את חבר suitup בקבלת מתנה בהתאם להיצע המתנות לחברי suitup הקיים בחברה ועל פי שיקול דעתה. תנאים כלליים ​ מובהר בזאת, זכות השימוש באתר היא למשתמש בלבד וכי אין המשתמש רשאי להרשות שימוש כלשהו, במידע, בין בתמורה ובין שלא בתמורה לצד ג'. כל העתקה, הפצה, משלוח, שידור או פרסום של מידע המאוחסן באתר שלא הותר במפורש לפרסום - אסור, אלא אם ניתנה לכך הסכמת החברה מראש ובכתב. המשתמש מצהיר כי המידע המוזן לאתר על ידו הינו נכון וכי יעדכן את פרטיו באתר בכל מקרה של שינוי ו/או עדכון בפרטים אלה. הנתונים שימסרו על ידך ויאספו אודותיך יישמרו במאגר המידע של האתר. השימוש במידע זה יהיה בהתאם למדיניות הפרטיות. החברה שומרת על זכותה לשנות או למחוק מידע הקשור במשתמש, כולו או חלקו, לחסום את גישתו לאתר, או לחילופין, למחוק את המידע כולו, מכל סיבה, וזאת מבלי לתת לך הודעה מראש או לנמק בפניך פעולה כאמור. החברה עשויה לפעול כך אם קיים יסוד להאמין כי המשתמש, או חלק מהמידע הקשור במשתמש או כולו, אינו אמיתי, עשוי להפר כל קניין רוחני, זכויות יוצרים, סימני מסחר או רישיונות, שמטרת השימוש אינה תואמת את מטרות האתר או אם האתר קיבל הודעת הסרה או הודעת הפרה בשל חשד להפרת זכויות יוצרים, פרסום לשון הרע או תכנים לא חוקיים אחרים ו/או מכל סיבה אחרת בהתאם לשיקול דעתה. החברה הינה בעלת זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות הזכויות המוסריות, תוכן האתר, העיצוב, אופן הצגת ועריכת המידע, סודותיו המסחריים, מידע טכנולוגי ותוכנה, קבצים, טקסטים ותכנים המופיעים בו. שימוש כלשהו בלתי מורשה בתכני האתר ו/או בסמני המסחר המצויים באתר כאמור, לרבות העתקתם, תרגומם, שליחתם או פרסומם ברשת או בכל מדיה אחרת הינו אסור בהחלט. בכלל זה, כל שינוי בתכני האתר ו/או במידע כלשהו המצוי באתר הינו אסור בהחלט. הינך מתחייב להזין נתוני אמת ולעדכנם מעת לעת וכן מתחייב שלא לנסות לפגוע באתר ו/או ברכיבים שבו באופן שאינו תואם את תנאי ומטרות השימוש, לרבות אך לא רק: סוג המידע, היקף המידע, תדירות העברת המידע, אופן הגישה, גישה לאיזורים מוגבלים ותוכן למידע. מבלי לגרוע מכלליות האמור יובהר כי השימוש באתר באמצעות פלטפורמת tor ופרוטוקולים דומים אסורה בהחלט. על ידי שימוש באתר ו/או רישום לאתר הינך מאשר את תנאי שימוש אלה ומהווה אישור על מתן הרשאה לחברה להעביר את פרטיך, כולם או חלקם למעסיקים על פי שיקול דעתה של החברה, ללא קבלת אישור מקדים נוסף. עם זאת, יובהר כי פרטיך המזהים (שמך ופרטי יצירת קשר) יועברו לידי מעסיקים רק לאחר מתן אישורך המפורש או הגשת מועמדותך למשרה או אישורך בגין "שליחה חופשית" (הרשאה להעברת פרטיך המלאים על פי שיקול דעת החברה). מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר בזאת כי החברה אינה מתחייבת להעביר מידע כלשהו (חלקו או כולו) לידי מעסיקים אפשריים ו/או צדדים שלישיים ותעשה כן בכפוף להרשאות המשתמשים כאמור לעיל ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. הינך מצהיר בזאת כי לא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם חשיפת פרטיך האישיים, כולם או חלקם בפני צדדים שלישיים, והכל בהתאם להרשאות שהענקת לחברה, וכן כי החברה והאתר אינם מחויבים לעדכן אותך בעניין. לתשומת לבך, תנאי השימוש עשויים להתעדכן ו/או להשתנות מפעם לפעם לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ועליך בלבד האחריות להתעדכן בכך. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תכני האתר, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להפסיק, להסיר, לשנות ו/או להגביל (לפי העניין) מאפיינים, יישומים, שירותים ו/או תכנים הכלולים באתר או חלקם, לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, את השירותים באתר, היקפם וזמינותם של השירותים והמבצעים המוצעים באתר וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכל, בלא צורך להודיע למשתמש על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים ברשת. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות וכיו"ב. בנוסף, החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילות האתר באופן זמני או קבוע וזאת מבלי התראה מראש ומבלי לפעול לצורך גיבוי כלשהו של תכני האתר או חלקם. בעצם שימושך באתר הינך מוותר בזאת באופן בלתי חוזר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד מנהלי האתר והחברה ו/או מי מטעמם בקשר עם הפסקת פעילות האתר באופן זמני או קבוע ו/או חסימתך מלעשות שימוש כלשהו באתר ו/או בקשר עם הפסקה, הסרה, שינוי ו/או הגבלה על-ידי מנהלי האתר ו/או מי מטעמם של מאפיינים, יישומים, שירותים, תכנים, תכנים סלולריים ו/או כל דבר אחר הכלול באתר. האתר והחברה אינם מתחייבים שהשירותים באתר לא יופרעו ו/או יינתנו כסדרם ללא הפסקות והפרעות ו/או שהאתר יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי האתר ומנהליו, נזקים, קלקולים, תקלות, וירוסים, כשלים בחומרה, ותוכנה או בקווי התקשורת אצל האתר או מי מספקיו או ייפגעו מכל סיבה אחרת. האתר והחברה ומי מטעמם, לא ישא בכל אחריות, מכל סוג, לכל נזק, ישיר או עקיף, עוגמת נפש, אובדן או אי נוחות שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, או לרכושם עקב השימוש באתר ו/או הסתמכות על תכניו. המידע והשירותים הזמינים במסגרת השימוש באתר ו/או השירותים הסלולריים, עשויים לכלול אי-דיוקים או טעויות סופר ואחרות. האתר והחברה אינם מתחייבים כי השירות יסופק ללא הפרעות או ללא תקלות, או כי תקלות תתוקנה, או כי השירות או השרת המספק את השירות יהיו נקיים מוירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים. האתר והחברה אינם מתחייבים כי השימוש או תוצאות השימוש בשירותים או בחומרים המסופקים באמצעות השירותים יהיו מדויקים, נכונים, מהימנים או אמינים בכל דרך. המידע והשירותים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) והמשתמש לא יעלה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה, האתר ומי מטעמם בגין המידע והשירותים המוצעים באתר או באמצעותו, דיוקם, מהימנותם, שלמותם, עדכניותם או תדירות פרסומם. השימוש וההסתמכות על המידע באתר ייעשה אפוא על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש. החברה משקיעה מאמצים ומשאבים על מנת לאבטח את האתר והמידע באמצעים מתקדמים, ולא תשא באחריות מכל סוג שהוא במקרה של חשיפת פרטים שנמסרו לאתר במקרה של חדירה שלא כדין למערכות המחשב של האתר והחברה ולמאגרי המידע שברשותה. כל עוד לא נאמר במפורש אחרת, בהצגתם של הנתונים אין משום המלצה ו/או הבעת דעה ו/או חוות דעת ביחס למידע של צד שלישי כלשהו ו/או לשירותים ו/או מוצרים המוצעים על ידי צד שלישי כלשהו. החברה ממליצה למשתמש להפעיל שיקול דעת בכל פעולה שיבצע. החברה לא תישא באחריות כלפי המשתמש ו/או מי מטעמו במקרה בו המשתמש אינו משיג את היעד המבוקש שלשמו עשה שימוש בשירות כתוצאה משימוש באתר. החברה אינה מתחייבת להציג תוצאות חיפוש מסוימות בפני המשתמש. החברה אינה אחראית לפרסומות באתר. אנו מפצירים במשתמש לבחון את המודעות והתכנים היטב, ולהתייחס לפרסום בזהירות הנדרשת. הפרסום באתר אינו מהווה המלצה או עידוד מטעם האתר ו/או החברה לביצוע כל פעולה שהיא. החברה אינה אחראית לשימוש שיעשה על ידי המעסיקים בפרטי המשתמשים. החברה שומרת לעצמה את הזכות לחבור עם גוף אחר כלשהו, בין בתצורה של שיתוף פעולה ו/או מיזוג ו/או רכישה ו/או כל תצורה אחרת המשלבת בין האתר או החברה עם כל גוף אחר. השימוש באתר הינו ללא תשלום נכון למועד זה. החברה תהיה רשאית לגבות תשלום בגין חלק מהשירותים הכלולים באתר, על פי שיקול דעתה ובכפוף לדין. ככל ותתבצע עסקה או ייכרת הסכם עבודה בעקבות השימוש באתר, תסוכם העסקה ו/או ההסכם אך ורק בין הצדדים המעוניינים. החברה לא תהיה אחראית ולא תהיה צד לעסקה ו/או בהסכם גם עם המידע בין הצדדים יועבר באמצעות האתר, החברה או מי מטעמם. פרופיל דיסקרטי – אנו נדגיש בפני המעסיק כי מועמדותך למשרה הוגשה באופן דיסקרטי וכי אתה מבקש שלא יפנו למעסיקך האחרון. עם זאת, אין אנו יכולים להבטיח כי המעסיקים ו/או צדדים שלישיים יפעלו בהתאם. כל המשרות באתר מיועדות לגברים ולנשים בכל גיל, וללא כל קשר למעמדם האישי, נטייתם המינית, היותן בהריון, טיפולי פוריות, טיפולי הפריה חוץ גופית, היותם הורים, גזעם, דתם, לאומיותם, ארץ מוצאם, השקפתם, מפלגתם או שירותם במילואים, קריאתם לשירות מילואים או שירותם הצפוי בשירות מילואים, כהגדרתו בחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986, לרבות מחמת תדירותו או משכו. בהתאם, מעסיקים המפרסמים מודעות דרושים באתר מתחייבים לפרסם משרות בנוסח שוויוני ולא מפלה, כמתחייב בחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988. נתונים שיימסרו בעת ההרשמה לאתר יישמרו במאגר המידע של החברה וייעשה בהם שימוש בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר ובכפוף לדין, לרבות שליחת דיוור אלקטרוני ישיר. הרשמתך ואישור תנאי השימוש מהווה הסכמה להיות מנוי רשימת הדיוור הישיר וקבלת דואר פירסומי באמצעות הדואר האלקטרוני. האתר משתדל להתאים את הדיוורים הישירים להגדרותיך אך אינו מתחייב על התאמתם. במקרה של הסרת האתר, על מנת להימנע מקבלת דיוור ישיר, יש ללחוץ על הקישור הרלוונטי הכלול בתחתית הדואר האלקטרוני שנשלח אל המשתמש כמפורט בהודעת הדואר. הרשמתך ואישור תנאי השימוש מהווה הסכמה לקבלת הודעות פוש לטלפון הסלולרי. הסרה מרשימת הדיוור של האתר אינה הסרה של הודעות פוש. אם אינך מעוניין לקבל הודעות פוש באמצעות הטלפון הנייד, עליך לשנות זאת בעמוד ההגדרות. פרסום משרות באתר ו/או גיוס עובדים באמצעות האתר ו/או שירות ההשמה של החברה כפוף לתשלום בהתאם לתנאים שיסוכמו בין המפרסם לבין החברה. דיני מדינת ישראל בלבד הם שיחולו על האתר, השימוש בו, תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות ועל כל הנוגע לאיזה מהם לרבות פרשנותם, וכל סכסוך ו/או שאלה משפטית הקשורה באתר, בשימוש בו, בתנאי השימוש ו/או במדיניות הפרטיות יובאו להכרעה בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בתל-אביב-יפו בלבד. מדיניות הפרטיות ​ להלן יפורט מידע לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלנו ואודות האפשרויות העומדות בפניך בעת השימוש באתר ובנוגע להתנהלות שלנו לגבי איסוף מידע באתר והשימוש בו. ​ המשתמש מסכים ומצהיר כי השימוש באתר מהווה הסכמה למדיניות הפרטיות, כפי שתעודכן מעת לעת. אם אינך מסכים לתנאי הפרטיות, אנא אל תעשה שימוש באתר. החברה מבהירה בזאת כי המידע הנמסר על ידי המשתמש ו/או המתקבל על ידי צדדים שלישיים, נשמר במאגרי החברה ונעשה בו שימוש על ידה. המשתמש מצהיר כי הוא מודע ומסכים לכך כי פרטיו האישיים ומידע אישי ומידע סטטיסטי ייחשפו ויועברו למעסיקים פוטנציאליים. במסגרת השימוש בשירות,יתקבל אצלנו מידע אישי הנוגע אליך, באמצעותך ו/או באמצעות צדדים שלישיים. המידע האישי עשוי לכלול מידע אישי וציבורי אודותיך, שם פרטי, כתובת דואר אלקטרוני, מידע הקיים ברשתות החברתית, לרבות אך לא רק, רשימת קשרים וחברים, ומידע מקצועי אודותיך. המידע האישי שמסרת לחברה יישמר במאגר המידע המאובטח של החברה והגישה אליו תהיה מוגבלת. כמו כן, מידע אודות שימושים ספציפיים שביצעת באמצעות האתר, לרבות וללא הגבלה, מידע סטטיסטי אודות השימוש והפעולות שביצעת באתר, ייאסף אף הוא באמצעות האפליקציה והאתר וייחשב כחלק מה"מידע האישי" כאמור לעיל. הרישום לאתר ואישור המשתמש את תנאי השימוש מהווה אישור על מתן הרשאה לחברה להעביר את פרטיך והמידע האישי, כולם או חלקם, למעסיקים על פי שיקול דעתה של החברה, ללא קבלת אישור מקדים נוסף. עם זאת, יובהר כי פרטיך המזהים הבאים: (1) שימך; (2) כתובת דואר אלקטרוני; ו-(3)מספר טלפון יועברו לידי מעסיקים רק לאחר מתן אישורך המפורש או הגשת מועמדות למשרה. שם לב כי על אף אמצעים אלה, ייתכן כי ניתן יהיה להסיק את זהותך. על אף האמור, במקרה בו אישרת "שליחה חופשית" (הרשאה להעברת פרטים המלאים על פי שיקול דעת האתר), לא יהיה צורך בקבלת אישור נוסף, ופרטיך יועברו לידי מעסיקים ללא קבלת אישור נוסף או הגשת מועמדותו למשרה. בנוסף, נציין כי כחלק מהרישום באתר, עליך להרשם באמצעות חשבון Facebook. אנו לא נפרסם בשימך בפייסבוק פרסומים כלשהם מבלי לקבל את הסכמתך המפורשת עבור הפרסום. נוסף על המידע האישי, האתר אוסף מידע המכיל נתונים שונים אשר אינם מזהים ולא יכולים להביא לידי חשיפתך ולגילוי של מקור הנתונים. מידע סטטיסטי כולל מידע אנונימי, טכני וכן מידע שנאסף אודות התנהגות המשתמשים, ועשוי לכלול, בין היתר, את פעילותו של המשתמש באתר, את זהות מערכת ההפעלה וסוג מערכת הדפדפן של המשתמש, מיקום, פרטים על הרשת, פרטים אודות העמוד הקודם בו ביקרת ופרטים אודות המכשיר הנייד. המידע הסטטיסטי שנאסף על ידי האתר ובמקרים מסוימים על ידי צדדים שלישיים נשמר בנפרד מהמידע האישי אודותיך והשימוש בו הינו שונה מהשימוש אשר עושה החברה במידע האישי, והכול כפי שיפורט להלן. במהלך השימוש באתר עשויים החברה או צדדים שלישיים להשתמש בטכנולוגיות אשר מקובלות בתעשייה ומוכרת כ”עוגיות” ו-Flash ו/או GIF , logdata, שימוש בlocal storage (ו/או טכנולוגיות דומות), המאחסנות מידע מסוים במכשיר הנייד ו/או במחשב של המשתמש, מאפשרות לחברה להפעיל מאפיינים מסוימים באופן אוטומטי ונועדות לשיפור חווית השימוש של המשתמש בשירותי החברה. העוגיות יסייעו לחברה לאפשר הפעלה של תהליך התחברות אוטומטית לאתר. איסוף מידע זה יעשה בין היתר על ידי פלטפורמות חיצוניות כדוגמת google analytics וכלי ניתוח נוספים המופעלים מטעם צדדים שלישיים. מדיניות הפרטיות אינה חלה על השימוש שצדדים שלישיים אלה עושים במידע זה. במידה והאתר ישלב מידע סטטיסטי ומידע פרטי אודותיך, יחשב המידע כמידע פרטי. האתר עשוי להכיל פרסומות ו/או קישורים לאתרים של צדדים שלישיים. תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות אינם חלים על אתרים אלה. מרבית דפדפני האינטרנט מאפשרים למשתמשים למחוק עוגיות ממכשיר המשתמש, לחסום קבלה של עוגיות או לקבל התראות לפני אחסונן של עוגיות. עם זאת, יש לשים לב כי אם המשתמש ימחק את העוגיות או לא יאפשר את אחסונן, או אם ישנה את המאפיינים של Flash, החוויה המקוונת של המשתמש דרך האתר תהיה מוגבלת ועשויה להיפגע. החברה עושה ככל שביכולתה באופן סביר על מנת לאבטח את המידע האישי שלך ולשמור על סודיותו. באתר מופעלת מערכת אבטחת מידע באמצעותה ניתן למנוע מזרים/גורמים חיצוניים (מי שאינם מנהלי האתר ו/או מי מטעמם) גישה לפרטים האישיים. מנהלי האתר מתחייבים לעשות ככל הניתן באופן סביר על מנת לשמור על פרטיותך וסודיות הפרטים האישיים שלך ומתחייבים שלא להעביר את הפרטים האישיים שלך לזרים/לגורמים חיצוניים (מי שאינם מנהלי האתר ו/או מי מטעמם) אלא בהסכמתך. החברה משתמשת בשירותי אחסון ועיבוד נתונים חיצוניים. שירותים אלה מבצעים פעולות על המידע (כגון אחסון, גיבוי, עיבוד וכו') בשם האתר ולמען פעילותו התקינה. שירותים אלה עלולים להיות ממוקמים בסמכויות שיפוט שונות מאלה שהמשתמש מתגורר בהם ועלולים לחול עליהם חוקי פרטיות שונים מחוקי הפרטיות בסמכות השיפוט של המשתמש. הרשמתך לאתר נעשית באמצעות הזדהות דרך Facebook, לאחריה הנך רשאי להיכנס לפרופיל האישי שלך ולמערכת ניהול המשרות שלך. כמפורט בתנאי השימוש, אין לאפשר לצד שלישי לעשות שימוש בחשבונך באתר. יחד עם זאת, מנהלי האתר ו/או מי מטעמם אינם נושאים באחריות בגין היחשפם של פרטים אישיים שלך כתוצאה מפריצה של מערכת האבטחה ו/או חדירה בלתי מורשית למערכות האתר ו/או לחשבונך באתר ו/או לשירותי צד ג׳ הקשורים עם תפעול ואבטחת האתר . על אף האמור, יצוין, כי מנהלי האתר ו/או מי מטעמם רשאים להעביר את הפרטים האישיים שלך ו/או כל מידע אחר המתקבל מכם במישרין ו/או בעקיפין, גם לגורמים חיצוניים, ככל שיידרשו לכך ו/או יחויבו בכך על-פי דין, וזאת – ללא הודעה מוקדמת ו/או קבלת הסכמה מראש ועל-פי שיקול דעתם הבלעדי של מנהלי האתר ו/או מי מטעמם. בנוסף, החברה עשויה להעביר את המידע השמור במאגר המידע לצדדים שלישיים ככל שהדבר דרוש לטובת צרכים תפעוליים של האתר כדוגמת יצירת קשר עם המשתמש, למטרות סטטיסטיות, לטובת קידום ושיווק מוצרי החברה, לביצוע דיוור ישיר לרבות באמצעות מסרוני טקסט סלולריים והודעות דואר אלקטרוני. החברה רשאית להעביר את המידע לצדדים שלישיים המשתפים פעולה עמה בקשר עם הצרכים המנויים לעיל. בהתאם לסעיף 13(א) לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 "כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע". מועמד שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות אל החברה בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. החברה שומרת לעצמה את הזכות לחבור עם גוף אחר כלשהו, בין בתצורה של שיתוף פעולה ו/או מיזוג ו/או רכישה ו/או כל תצורה אחרת המשלבת בין האתר או החברה עם כל גוף אחר. החברה מיישמת באפליקציה שירות הודעות "Push", המאפשרות לשלוח התראות וצלילים כאשר הן אינן פועלות באותו רגע, דרך שרתי המכשיר עליו מותקנת האפליקציה IOS או אנדרואיד, לפי העניין. במסגרת השימוש באפליקציה, תישלחנה, מעת לעת, למכשיר הנייד שברשותך (שעל גביו מותקנות האפליקציה ובו ביקשת לקבל את השירותים), הודעות Push באמצעותן תוכל להתעדכן אודות מוצרים ושירותים נוספים שהחברה סבורה כי אתה עשוי למצוא בהם עניין, וכן לקבל מידע נוסף אודות החברה והאפליקציה. הודעות ה-Push תישלחנה בזמנים ובתדירות כפי שייקבע על-ידי החברה. הינך מצהיר כי ידוע לך שהודעות ה-Push עשויות לכלול מסרים שעשויים להיחשב כ"דבר פרסומת" כהגדרתו בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס”ח-2008, והינך רשאי לבטל או לעדכן את האפשרות לקבל את הודעות ה-Push, כולן או מקצתן, בכל עת, באמצעות שינוי הגדרות האפליקציה במכשיר הנייד שברשותך. מדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מעת לעת. בכל מקרה בו החברה תשנה מדיניות זו, באופן הנוגע לשימוש שהיא עושה במידע ובפרטים שנמסרו על ידך, אנו נודיע לך על כך, על-ידי הצבת הודעה מתאימה באתר, או על-ידי שליחת הודעת דואר אלקטרוני.